Công nghệ lớp 6 - Bài 8: Bảo quản thực phẩm trong gia đình

Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được vai trò và ý nghĩa của bảo quản, chế biến thực phẩm. Cách lựa chọn, chế biến món ăn và một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.

Đài Truyền hình HTV