Công nghệ lớp 6 - Bài 7: Dinh dưỡng và sức khỏe con người

Bài học hôm nay sẽ cung cấp nhiều kiến thức thú vị liên quan đến các yếu tố của một bữa ăn dinh dưỡng, các bước xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý, chế độ ăn uống khoa học...

Đài Truyền hình TP.HCM