Công bố hình ảnh quý về nền văn hóa Óc Eo

Sau 10 năm được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, giờ Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đang được xét công nhận Di sản văn hoá thế giới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV