Bình Thạnh ra mắt góc văn hóa học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hộ gia đình

Xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ thực hiện trong hệ thống chính trị, mà còn được đưa xuống từng khu phố, tổ dân cư, tạo sức lan tỏa lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV