Bảo tàng Văn học Việt Nam - Điểm đến của người yêu văn chương

Bảo tàng Văn học Việt Nam là nơi lưu giữ, bảo quản hàng vạn hiện vật với diện tích trưng bày hơn 2.000 m², đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV