Anh phê duyệt vaccine nhắm vào cả chủng gốc và biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2

Anh vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt một loại vaccine COVID-19 nhắm vào cả chủng gốc và biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Nguồn: Trung tâm Tin tức