Albanie: Nông dân quay về với phân bón bằng bã cà phê

Ở Albanie, cà phê được coi là nữ hoàng đồ uống. Và trong tình cảnh chi phí phân bón tăng cao - hệ quả của cuộc khủng hoảng nhiên liệu thế giới, một số nông dân đã quay lại phương pháp bón phân truyền thống trên đất canh tác của mình... tận dụng bã cà phê.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV