Xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại TP.HCM

Năm 2022 là một năm sôi nổi với những Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống của Bác, được tổ chức rộng khắp trên địa bàn TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức