Vườn nho trên vùng đất mặn độc nhất Cà Mau

Du lịch Cà Mau thường được phát triển từ những lợi thế của vùng đất mặn, nhưng những người trẻ không dừng lại ở đó, họ mạnh dạn tìm kiếm những mô hình mới, trong đó có vườn nho trĩu quả ngay trên vùng đất mặn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức