Chuyến đi nhớ đời - Tập 5

Chuyến đi nhớ đời - Tập 5

Mai Thảo Nguyên, Phương Anh Đào gặp “biến căng”

https://www.youtube.com/embed/ZEoe6VjAc3s
Chuyến đi nhớ đời - Tập 4

Chuyến đi nhớ đời - Tập 4

Lynk Lee xanh mặt, Mai Thảo Nguyên ngất xỉu

https://www.youtube.com/embed/hU6U7D3oqHk
CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI - TẬP 3

CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI - TẬP 3

Giành ghế khốc liệt, Yolo và Thanh Xuân xây xát

https://www.youtube.com/embed/V6WTFWPnNPY
Chuyến đi nhớ đời - Tập 2

Chuyến đi nhớ đời - Tập 2

Phương Anh Đào "tắm cát", Lynk Lee phơi nắng quên lối về

https://www.youtube.com/embed/BiR8M1ZWbd0
Chuyến đi nhớ đời - Tập 1

Chuyến đi nhớ đời - Tập 1

Phương Anh Đào, Ngô Phương Anh cực ngầu trước thử thách lái xe trên cát

https://www.youtube.com/embed/ft_Qhjh5lrs