CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI - TẬP 6

Đội YoLo nhập cuộc thoải mái hơn hai đội còn lại. Đặc biệt, đội Thanh Xuân và Ngẫu Nhiên đang đánh giá thấp năng lực của 3 thành viên YoLo.

Chuyến đi nhớ đời -  19g30 thứ Sáu trên HTV7

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
19g30 - Chủ Nhật - HTV7