CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI - TẬP 6

Đội YoLo nhập cuộc thoải mái hơn hai đội còn lại. Đặc biệt, đội Thanh Xuân và Ngẫu Nhiên đang đánh giá thấp năng lực của 3 thành viên YoLo.

Chuyến đi nhớ đời -  19g30 thứ Sáu trên HTV7

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7