CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI - TẬP 8

Đội Ngẫu Nhiên có thực sự bị loại ở thử thách cuối cùng? Hay những lần phá hit gây điên đảo của Color Man, Võ Hoàng Yến sẽ bị "phơi bày" trong tập 8.

Chuyến đi nhớ đời -  19g30 thứ Sáu trên HTV7

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Hai - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
10g25 - Chủ Nhật - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9