Chuyến đi nhớ đời - Tập 5

Trong thử thách tập 5, cả ba đội sẽ tách nhau ra và thực hiện 5 nhiệm vụ khác nhau. Độ khó tăng lên đồng nghĩa với việc, 9 thí sinh sẽ không còn nhân nhượng cho bất kỳ ai.

Chuyến đi nhớ đời -  19g30 thứ Sáu trên HTV7

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7