Ngọc Hoa "hơn thua" với Quốc Khánh, Linh Lê

Ngọc Hoa "hơn thua" với Quốc Khánh, Linh Lê

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan1/ngochoa.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 2

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 2

Hải Nam hội ngộ với Huỳnh Như Đan

https://www.youtube.com/embed/VaUFtT5Zjos?si=ihGWVA07UcoFt3NZ
Ngọc Hoa "tung hỏa mù" Linh Lê và Quốc Khánh

Ngọc Hoa "tung hỏa mù" Linh Lê và Quốc Khánh

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang12/tuan4/hoa.mp4
Đột nhập căn bếp của Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda

Đột nhập căn bếp của Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang12/tuan4/tina.mp4
Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda, ai thắng cuộc?

Tina Thảo Thi và Hoàng Anh Panda, ai thắng cuộc?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang12/tuan4/suon.mp4
Ngọc Hoa "hóa" tuần lộc đáng yêu

Ngọc Hoa "hóa" tuần lộc đáng yêu

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang12/tuan4/tuanloc.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 1

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 1

Tina Thảo Thi so tài bếp núc với Hoàng Anh Panda

https://www.youtube.com/embed/IFTu48mFdLo?si=fyhhU7fAaupwxndt
Ngọc Hoa ấn tượng nhất với Him Phạm

Ngọc Hoa ấn tượng nhất với Him Phạm

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang8/tuan1/ngochoa.mp4
Chinh phục thực khách - Tập 25

Chinh phục thực khách - Tập 25

Quốc Khánh thích sự sáng tạo của dàn khách mời

https://www.youtube.com/embed/aC-MBWtEmzw
Duy Khiêm Ngố "chiều lòng" thực khách Ngọc Hoa

Duy Khiêm Ngố "chiều lòng" thực khách Ngọc Hoa

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/hoangoc.mp4
Ngọc Hoa "ghen tị" vì không được Kim Loan chọn

Ngọc Hoa "ghen tị" vì không được Kim Loan chọn

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/kimloan.mp4
Chinh phục thực khách - Tập 24

Chinh phục thực khách - Tập 24

Duy Khiêm Ngố “lấy lòng” Ngọc Hoa với món mỳ Ý

https://www.youtube.com/embed/9vMEST99Pd4