Quốc Khánh, Linh Lê hay Ngọc Hoa thắng mini game?

Quốc Khánh, Linh Lê hay Ngọc Hoa thắng mini game?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/game.mp4
Đình Lộc - Xuân Thảo được chào đón nồng nhiệt vì "quá đẹp đôi"

Đình Lộc - Xuân Thảo được chào đón nồng nhiệt vì "quá đẹp đôi"

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/dinhloc.mp4
Đình Lộc chuẩn bị nghêu khổng lồ cho Ngọc Hoa, Quốc Khánh

Đình Lộc chuẩn bị nghêu khổng lồ cho Ngọc Hoa, Quốc Khánh

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/canhngheu.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 13

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 13

Đình Lộc - Xuân Thảo “đối đầu”

https://www.youtube.com/embed/7d-SwyyZjDo?si=JaWzc2eOb1mfjtJS
Jimmy Trịnh diễn tiểu phẩm 3 giây, Quốc Khánh "bất lực"

Jimmy Trịnh diễn tiểu phẩm 3 giây, Quốc Khánh "bất lực"

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan2/jimmy.mp4
Huỳnh Bảo vừa đọc rap vừa nấu tom yum

Huỳnh Bảo vừa đọc rap vừa nấu tom yum

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan2/huynhbao.mp4
“Vi vu” khám phá ẩm thực cùng Jimmy và Huỳnh Bảo

“Vi vu” khám phá ẩm thực cùng Jimmy và Huỳnh Bảo

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan2/vivu.mp4
Ngọc Hoa, Linh Lê "tương tàn" trong thử thách

Ngọc Hoa, Linh Lê "tương tàn" trong thử thách

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan2/game.mp4
Bánh gạo Hàn của Jimmy Trịnh hay tom yum Thái của Huỳnh Bảo?

Bánh gạo Hàn của Jimmy Trịnh hay tom yum Thái của Huỳnh Bảo?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan2/chamdiem.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 12

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 12

“Vi vu” khám phá ẩm thực bốn phương

https://www.youtube.com/embed/PpzW80psD8Q?si=jAEkfKZLbLC7I3AE
Học Dũng Bino cách làm bánh cuốn Tây Sơn

Học Dũng Bino cách làm bánh cuốn Tây Sơn

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan1/dungbino.mp4
Linh Lê to cao nhưng tâm hồn "mỏng manh yếu đuối"

Linh Lê to cao nhưng tâm hồn "mỏng manh yếu đuối"

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan1/cuontheo.mp4