Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 16

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 16

Những món ăn đặc biệt nhất “Chinh phục thực khách”

https://www.youtube.com/embed/E1KwFMlu3s4?si=qK9kNwzykaDJTIex
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 15

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 15

Đầu bếp Trần Vinh thử tài thực khách

https://www.youtube.com/embed/LjtVnLioZrk?si=vzWkrrbYQRJKmZGf
Thanh Thanh chế biến cocktail hàu độc đáo

Thanh Thanh chế biến cocktail hàu độc đáo

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/thanhthanh.mp4
Bùng nổ vị giác với pizza phở và cocktail hàu

Bùng nổ vị giác với pizza phở và cocktail hàu

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/pizza.mp4
Ngọc Hoa được yêu thích trong "Chinh phục thực khách"

Ngọc Hoa được yêu thích trong "Chinh phục thực khách"

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/ngochoa.mp4
Người lạ từng quen

Người lạ từng quen

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/khachmoi.mp4
Đoán lượng calo của các món ăn cùng Quốc Khánh, Ngọc Hoa

Đoán lượng calo của các món ăn cùng Quốc Khánh, Ngọc Hoa

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/game.mp4
Diễm Trinh làm pizza phở

Diễm Trinh làm pizza phở

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/diemtrinh.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 14

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 14

Bùng nổ vị giác với pizza phở và cocktail hàu

https://www.youtube.com/embed/LijRfnYX8kQ?si=OsueEKegt7eOx4Zy
Xuân Thảo, Đình Lộc nấu món gì trong "Chinh phục thực khách"?

Xuân Thảo, Đình Lộc nấu món gì trong "Chinh phục thực khách"?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/xuanthao.mp4
Đình Lộc - Xuân Thảo “đối đầu”

Đình Lộc - Xuân Thảo “đối đầu”

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/thuckhach.mp4
Xuân Thảo nấu món ăn học từ mẹ chồng

Xuân Thảo nấu món ăn học từ mẹ chồng

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/hoanhthanh.mp4