Hữu Đằng và Dương Thanh Vàng, ai thắng thử thách?

Hữu Đằng và Dương Thanh Vàng, ai thắng thử thách?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan3/quockhanh.mp4
Ngọc Hoa, Quốc Khánh vừa đếm đậu vừa giải toán

Ngọc Hoa, Quốc Khánh vừa đếm đậu vừa giải toán

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan3/minigame.mp4
Tình chàng ý thiếp

Tình chàng ý thiếp

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan3/huudang.mp4
Hữu Đằng "cọc" vì "kiếp nạn" mang tên Quốc Khánh

Hữu Đằng "cọc" vì "kiếp nạn" mang tên Quốc Khánh

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan3/goiga.mp4
Lần đầu tiên trái me tươi có trong nồi canh

Lần đầu tiên trái me tươi có trong nồi canh

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan3/canhchua.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 4

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 4

Hữu Đằng thể hiện “Tình chàng ý thiếp” cùng Dương Thanh Vàng

https://www.youtube.com/embed/PGwUByxfSmg?si=4FWMEiu4-CrpGe3f
Vợ Hải Vót trổ tài ca hát để chinh phục thực khách?

Vợ Hải Vót trổ tài ca hát để chinh phục thực khách?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan2/maikimlien.mp4
Cùng Ngọc Hoa, Quốc Khánh đoán món ăn theo vùng miền

Cùng Ngọc Hoa, Quốc Khánh đoán món ăn theo vùng miền

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan2/quockhanh.mp4
Mai Kim Liên hóa nàng dâu đảm đang

Mai Kim Liên hóa nàng dâu đảm đang

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan2/kimlien.mp4
Hải Vót thổ lộ thích Ngọc Hoa?

Hải Vót thổ lộ thích Ngọc Hoa?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan2/haivot.mp4
Hải Vót "ngỏ lời yêu" với Mai Kim Liên?

Hải Vót "ngỏ lời yêu" với Mai Kim Liên?

Chinh phục thực khách

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang1/tuan2/gaac.mp4
Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 3

Chinh phục thực khách - Mùa 2 - Tập 3

Hải Vót “ngỏ lời yêu” với Mai Kim Liên

https://www.youtube.com/embed/rt_OdClWLb0?si=VLpPRBst-8DPc3qR