Tuổi trẻ TP.HCM đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số

92 năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP.HCM và tuổi trẻ Thành phố luôn năng động và sáng tạo, phát huy tối đa sức trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố.

Nguồn: Trung tâm Tin tức