Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia

“Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia” do Bộ Công Thương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12 trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/12 đến 12 giờ ngày 4/12.

Nguồn: Trung tâm Tin tức