Trường THCS Lê Văn Tám khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Nhằm thúc đẩy tinh thần tự giác và tích cực trong phong trào học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, THCS Lê Văn Tám đã tổ chức khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tại khuôn viên tượng đài Lê Văn Tám.

Nguồn: Trung tâm Tin tức