Triển lãm chuyên đề "Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và 100 năm báo Người cùng khổ"

Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao TP và Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề: "Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và 100 năm báo Người cùng khổ".

Nguồn: Trung tâm Tin tức