TP.HCM: Rộng hẻm, rộng lòng dân

Suốt 20 năm qua, đã có gần 170 ngàn hộ dân tham gia, hơn 5,3 triệu m2 đất được hiến để phục vụ cho hơn 5.000 công trình hiến đất mở hẻm tại TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức