TP.HCM đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

TP.HCM vẫn còn hàng trăm dự án chưa được bố trí vốn hay chưa được giải ngân. Do đó, việc tìm giải pháp để tháo gỡ vấn đề giải ngân vốn đầu tư công hiện là cấp thiết, qua đó thúc đẩy sự phát triển của TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức