TP.HCM điều chỉnh 15 tuyến đường thành hai chiều cho xe ô tô

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết: Từ ngày 15/4/2023, 15 tuyến đường trên địa bàn Thành phố sẽ được điều chỉnh cho ô tô lưu thông hai chiều từ 22 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Đây vốn là các tuyến đường đang tổ chức đường một chiều cho xe ô tô.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV