Toán lớp 2 - Bài 15: Thực hành và trải nghiệm

Qua bài học này các em sẽ thực hành và trải nghiệm: Tìm hiểu chiều cao của cây.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm