Thượng tọa Thích Chánh Lộc: "Mỗi câu chuyện của Bác đều là những bài học vô giá"

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn TP.HCM. Những tấm gương điển hình tiếp tục xuất hiện và lan tỏa, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguồn: Trung tâm Tin tức