Thu hẹp khoảng cách cung - cầu lao động năm 2023

Việc tăng lương tối thiểu để đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người lao động là chưa đủ. Các chuyên gia nhấn mạnh, điều quan trọng trong năm 2023 là nỗ lực kiềm hãm lạm phát, đà tăng giá của cả hàng hóa, dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức