Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về chính quyền đô thị tại TP.HCM

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức