Thêm cơ hội phân phối hàng Việt Nam ra thị trường nước ngoài

Lần đầu tiên, Hội nghị trực tuyến "Kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ" đã chính thức diễn ra.

Trung tâm Tin tức