Thế hệ trẻ nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dịp lễ 2/9/2022, nhiều bạn trẻ đã đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM để tìm hiểu, từ đó trân trọng hơn giá trị của lòng yêu nước, tinh thần kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thế hệ đi trước.

Nguồn: Trung tâm Tin tức