Thành uỷ TP.HCM tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng

NGỌC DIỄM - HỒ ĐỨC - TRẦN TÚ // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 27/3/2024, 19:20

(HTV) - Chiều nay, Thành uỷ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chánh văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn thông tin, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành; kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước; phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững nguyên tắc của Đảng, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên trì, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Toàn cảnh buổi hội nghị tổng kết

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa tập trung đúng mức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái còn hạn chế,... Công tác biên soạn nội dung và triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm của TP.HCM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chủ động nhưng còn chậm; công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động báo chí còn chưa nhịp nhàng, bất cập.

Từ những hạn chế trên, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 như: Cụ thể hóa cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin, truyền thông, hoạt động của cơ quan báo chí. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung,...

Tại hội nghị, các đơn vị, sở ngành, quận huyện và TP. Thủ Đức cũng đã trình bày các tham luận nêu bật những kết quả đạt được cùng phương hướng, nhiệm vụ và chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chủ động trách nhiệm với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh Công an Nhân dân; Công tác xây dựng Đảng, tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức trong công tác cán bộ, đặc biệt chuẩn bị nhân sự Công an tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được nâng cao, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Đảng ủy Công an TP.HCM với các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức đối với Công an các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, Đảng ủy Công an TP.HCM đề ra các nhiệm vụ, trọng tâm trong thời gian tới như sau: xác định vị trí, vai trò nòng cốt của Đảng ủy Công an TP.HCM trong việc chủ động phối hợp với Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy xây dựng lực lượng Công an cấp huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở, góp phần vào thắng lợi chung của Thành phố. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống các loại tội phạm. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng vững chắc thế trận “an ninh nhân dân”.

"Để việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được nghiêm túc và đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, cần quan tâm tiếp tục thực hiện các giải pháp sau: phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ các cơ sở Đảng, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết; từ đó phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, phải coi việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải được thực hiện nghiêm túc. Thứ hai, thường xuyên quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết; cần chủ động, tự giác, tích cực trong học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong học tập và lĩnh vực mà mình công tác; đề cao trách nhiệm chính trị và tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong học tập lý luận chính trị", đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy Quận 3, TP.HCM cho biết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu trên từng góc độ của một người Đảng viên nhất là Đảng viên có cương vị. Công việc đang làm hôm nay là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII, chuẩn bị trình cho Đại hội XIV, giúp Trung ương có đầy đủ thông tin từ thực tiễn để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và quyết định việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng. Nhưng với TP.HCM đây là dịp quan trọng để nhìn rõ lại mình, nhìn ngày càng thấu hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và thi hành điều lệ đảng đối với từng cấp ủy, từng địa phương, đơn vị, và từng đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết: "Trong công tác xây dựng Đảng chú trọng về tư tưởng, lấy xây để chống, ý thức tự tu dưỡng, mỗi người đều phải làm đúng, theo Bác, từ đó để cao lòng tự trọng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trì trệ, không giám hành động, từ đó đẩy lùi tiêu cực. Mỗi cán bộ Đảng viên đều hứa làm đúng và làm tốt. Quan trọng nhất là tự giác học tập rèn luyện, tự kiểm soát mình như tự giác bảo vệ sức khoẻ mình. Đó cũng đúng là giữ đúng lời thề danh dự".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, việc tổ chức tổng kết các nội dung theo yêu cầu của Tiểu ban điều lệ Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, không phải làm cho việc chung mà cho từng đồng chí cán bộ Đảng viên, không chỉ góp phần với Trung ương để xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, mà nó còn là yêu cầu nhiệm vụ của TP.HCM, của từng Đảng, bộ, tưng đồng chí. Qua đó sẽ chuẩn bị một bước nội dung văn kiện để phục vụ cho đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII sắp tới.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Một triển lãm về Doraemon sẽ diễn ra tại Hong Kong, Trung Quốc vào mùa hè này. Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ tour triển lãm thế giới về nhân vật hoạt hình này nhân dịp 90 năm ngày sinh của tác giả Fujiko F. Fujio.
(HTV) - Ngày 26/5, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính số người thiệt mạng ước tính do lở đất tại Papua New Guinea lên hơn 670 người.
(HTV) - Ngày 25/5, thành viên Hamas bác bỏ thông tin rằng nhóm này sẽ sớm nối lại đàm phán ngừng bắn với Israel tại thủ đô Cairo của Ai Cập.
(HTV) - Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op đã tổ chức khai mạc Lệ hội mận hậu và nông sản tỉnh Sơn La tại TP.HCM và Hà Nội.
(HTV) - Tập đoàn Bcons đã chính thức ra mắt trường liên cấp từ Tiểu học đến Trung học cơ sở B.SCHOOL tại tỉnh Bình Dương.
(HTV) - Liệu trí tuệ nhân tạo A.I. có thể dự đoán mùi nước hoa mà bạn thích? Công ty Scentronix có trụ sở tại Hà Lan vừa giới thiệu một chiếc máy có thể xác định mùi nước hoa riêng cho mỗi người.
(HTV) - Quận Phú Nhuận long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".