Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng lại suất thấp cho doanh nghiệp

Nỗ lực giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ kinh tế đang được ngành ngân hàng thể hiện rất rõ. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng khả năng tiếp cận, phát huy hiệu quả của các gói tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp mới là điều cần thiết.

Nguồn: Trung tâm Tin tức