Quận 5 khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Nhằm lưu truyền và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, mang ảnh hưởng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã tổ chức khánh thành thực hành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Hội quán Tuệ Thành và Chùa Thiên Tôn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức