Quận 5 khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ủy ban MTTQ phối hợp với trường THPT Hùng Vương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5 tổ chức khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại trường. Đây là không gian trực quan để mỗi người vận dụng lời dạy của Bác Hồ vào quá trình phấn đấu của bản thân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức