Nỗ lực học tập và làm theo gương Bác

Hướng đến kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023 đã được nêu gương.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV