Người dân châu Âu sống trong lo âu khi lạm phát leo thang

Trước những biến động về kinh tế, tại châu Âu, nhiều người dân đang phải sống trong nỗi lo "cơm áo gạo tiền" khi lạm phát chưa có dấu hiệu đi xuống.

Nguồn: Trung tâm Tin tức