Ngày làm việc thứ 3 Tuần lễ cấp cao Đại hồi đồng Liên Hợp Quốc

Tại ngày làm việc thứ 3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng việc chuyển đổi qua "năng lượng sạch" là câu trả lời cho vấn đề mà ông Sanchez gọi là "sự tống tiền tài nguyên" đến từ phía Nga.

Nguồn: Trung tâm Tin tức