Ngành y tế: Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động năm 2023

Nguồn: Trung tâm Tin tức 27/3/2023, 14:00

Năm 2023, khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ngành y tế nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao và từng bước làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trong tình hình mới.

Ý kiến của bạn: