Mô hình trồng mai vàng với bầu ươm V6

Trung tâm Tin tức 7/2/2021, 08:58

Nghề trồng hoa, đặc biệt là mai Tết đang trở thành mô hình hấp dẫn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Trong đó, mô hình trồng mai với bầu ươm V6 trong quá trình nuôi dưỡng cây đã cho ra những thành phẩm chất lượng.

Ý kiến của bạn: