Lương y Huỳnh Kỳ Trân: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Noi gương Bác Hồ kính yêu, Tiến sĩ - Lương y Huỳnh Kỳ Trân - Phó Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM bền bỉ với đam mê, không ngừng học tập, miệt mài nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cho xã hội, cống hiến cho cộng đồng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức