Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Đài Truyền hình TP.HCM đã xây dựng thành công công trình trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề "Bác Hồ với báo chí Cách mạng Việt Nam".

Nguồn: Trung tâm Tin tức