Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

Tại nhiều địa phương, đơn vị, bằng nhiều cách làm khác nhau đã đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu trong đời sống của người dân thành phố.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV