Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 347

Từ những biến cố đã đưa Lê Thị Ngọc yêu thêm công việc giúp đỡ người khuyết tật. Chị đã hướng dẫn họ các kỹ năng để có thể vận động nặng, phát triển tư duy cũng như hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. 

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ 6 - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7