Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 246

Dùng linh kiện cơ khí để tạo ra những vật thể, có câu chuyện và ý nghĩa. Đó là những gì mà Nguyễn Tuấn Anh đang theo đuổi và cực kỳ đam mê.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7