Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 246

Dùng linh kiện cơ khí để tạo ra những vật thể, có câu chuyện và ý nghĩa. Đó là những gì mà Nguyễn Tuấn Anh đang theo đuổi và cực kỳ đam mê.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Hai - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7