Nhật ký Blouse trắng - Tập 12

BS Dương Hải Minh

Được giám đốc bệnh viện nơi đang làm việc ví là "Thanh đại đao của ngành ngoại khoa", bác sĩ Dương Hải Minh thực sự sở hữu một bàn tay khéo léo cùng với kiến thức chuyên môn vững vàng và một tâm huyết lớn lao trong việc cứu người.

Nhật ký Blouse trắng - 17g40 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9.

Xem video
Nhật ký Blouse trắng - Tập 9

Nhật ký Blouse trắng - Tập 9

Điều dưỡng - Cánh tay phải đắc lực của bác sĩ
Nhật ký Blouse trắng - Tập 8

Nhật ký Blouse trắng - Tập 8

Bác sĩ Quốc Thảo - Bệnh viện là ngôi nhà lớn của tôi
Nhật ký Blouse trắng - Tập 7

Nhật ký Blouse trắng - Tập 7

24 giờ mỗi ngày và 26 năm với nghề bác sĩ
Nhật ký Blouse trắng - Tập 6

Nhật ký Blouse trắng - Tập 6

Người duy trì sự sống cho bệnh nhân thận
Nhật ký Blouse trắng - Tập 5

Nhật ký Blouse trắng - Tập 5

Những mảnh ghép chân dung một nữ bác sĩ
Nhật ký Blouse trắng - Tập 4

Nhật ký Blouse trắng - Tập 4

Vị bác sĩ giữ lại đôi chân cho bệnh nhân
"Thanh đại đao" ngoại khoa của Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu

"Thanh đại đao" ngoại khoa của Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu

Được giám đốc bệnh viện nơi đang làm việc ví là "Thanh đại đao của ngành ngoại khoa", bác sĩ Dương Hải Minh thực sự sở hữu một bàn tay khéo léo cùng với kiến thức chuyên môn vững vàng và một tâm huyết lớn lao trong việc cứu người.