Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 343

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Úc, khách mời Trần Quốc Duy quyết định trở về để cống hiến cho quê hương. Cùng nghe anh tâm sự về tình yêu dành cho đất nước, con người. 
Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9

 
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g20 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7