Khai mạc Diễn đàn và hội chợ Xuất khẩu TP.HCM

Diễn đàn và Hội chợ Xuất khẩu 2023 là hoạt động cụ thể hóa mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao hiểu biết về “tính xanh” của chuỗi sản xuất và cung ứng thương mại quốc tế, từ đó tận dụng lợi thế của các Hiệp định FTA hiệu quả.

Nguồn: Trung tâm Tin tức