Hội thi văn nghệ chủ đề "Lời Bác sáng niềm tin"

Quận 1, TP.HCM đã tổ chức Hội thi văn nghệ chủ đề "Lời Bác sáng niềm tin" nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV