Hội Nông dân TP.HCM góp ý dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều ý kiến cho rằng, các quy định nêu trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV