Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Viện Kểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề "Trách nhiệm, đổi mới và khoa học".

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV